Kui sulle tundub, et siin lehel avaldatud informatsioon või pildimaterjal rikub mingil viisil sinu ettevõtte autoriõigusi või sa ei soovi enda ettevõtet tutvustavat informatsiooni sellel saidil näha, siis palun võta meiega ühendust ning me kõrvaldame soovimatud andmed fit24 veebilehelt.

If you see that the information or image material published on this page violates your company`s copyright in any way, or you do not want to see information about your company on our site, please contact us and we will remove unwanted data from the fit24 website.